Recep Heptaş


RECEP HEPTAŞ 

                                           DIŞ TİCARET EĞİTMENİ VE DANIŞMANI


22 yıllık dış ticaret tecrübesine sahiptir. Dış Ticaretin ihracat firması, ithalat firması, gümrük firması, lojistik firması ve banka ayaklarında çalışmış, bütün yönlerinde tecrübe sahibi olmuştur. 2002 yılından beri seminerler ve eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir. Genel katılıma açık ve kuruma özel verdiği eğitimlerde şuana kadar 6.000’den fazla öğrenci mezun etmiştir. Dış ticaretin bütün yönlerinde çalışmış olmanın verdiği deneyimlerle eğitimleri pratik ve uygulamalı olarak sunmaktadır. Eğitimlerinde memnuniyet ve verim garantisi vermektedir. Öğrencilerine sınırsız danışmanlık ve tekrar imkânı sunmaktadır.

1978 Bartın doğumludur. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra kimyevi maddeler ithalatı ve satışı yapan Bulsan Kimya dış ticaret departmanında başlamıştır. Firmada mevcut pörtföyünde bulunan ürünlerin ithalat işlemleri, tedarikçi görüşme, anlaşma ve satınalma süreçlerini gerçekleştirmiştir. Firmada yurtdışı tedarik süreçleri, yurtdışı satınalma ve sözleşme yönetimi, ithalat prosedürleri deneyimi elde etmiştir.

2 yıl bu firmada çalıştıktan sonra ardından İnanç Dış Ticaret Hizmetler Grubu firmasında işe başlayan Recep Heptaş, gümrükleme, lojistik, sigorta alanlarında faaliyet gösteren firmada ihracat ithalat yapan işletmelerin gümrükleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve lojistik süreçlerinin organizasyonu görevini yerine getirmiştir. Aynı zamanda mevzuat takip sorumluluğunu da gerçekleştirerek değişen ve güncellenen dış ticaret mevzuatını takip edip yorumlayarak firma müşterilerinin bilgilendirilmesi, tüm dış ticaret süreçleri ve karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili danışmanlık yapmıştır. Firmanın aylık olarak yayınladığı Dış Ticaret Bülteni ve İhracat Dergisinde Yayın Yönetmenliği görevinde de bulunmuş, derginin yayına hazırlık süreci, makale yazımı gibi görevleri yerine getirmiştir. 

2,5 yıllık çalışmanın ardından 2004 yılında Kuveyttürk Katılım Bankası İmes Şubesinde Operasyon departmanında işe başlamıştır. Burada şube müşterilerinin kambiyo ve ticari kredi operasyon işlem süreçlerini gerçekleştirmiştir. Ardından bankanın Genel Müdürlük Dış Operasyon Departmanın geçmiş, burada banka müşterilerinin dış ticarete ilişkin akreditif, vesaik mukabili, kabul kredili, peşin ödeme, garanti mektubu gibi her türlü işlemlerinin yürütülmesi süreçlerinde görev almıştır. 

2007 yılında Ziraat Bankası iştiraki Fintek AŞ'de görev yapan Recep Heptaş burada banka dış operasyon ekranlarının yazılımları öncesi analiz, yazılım sonrası test süreçleri görevini yürütmüştür. 

Ardından Aydın Örme Tekstil firmasında Dış Ticaret Yönetmenliği görevinde bulunmuş firmanın yaptığı ihracat ve ithalat işlemlerinin müşteri tedarikçi görüşme ve anlaşmaları, ihracat ve ithalat operasyon süreçlerini yürütmüştür. 

Çalışma hayatının içindeyken 2004 yılından itibaren seminer ve eğitimler vermeye başlayan Recep Heptaş kurduğu Dış Ticaret Platformu Eğitim Danışmanlık firması çatısı altında gerek genel katılıma açık gerekse kuruma özel eğitimlerde 5.000’den fazla öğrenci mezun etmiş, dış ticaret uzmanı yetiştirmiştir. Türkiye’nin dış ticaret eğitimi alanında en çok eğitim veren, en çok öğrenci mezun eden eğitmenidir.

KOSGEB, ABİGEM, Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kurumlarda da eğitimler vermiştir. Halen her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitimlerde dış ticaret uzmanı yetiştirmektedir. 

Aynı zamanda firmalara yönelik olarak dış ticaret danışmanlığı da yapmakta ve farklı sektörlerde ürün ihracat ve ithalatı da gerçekleştirmektedir. 

Dış ticaretin ihracat firması, ithalat firması, gümrükleme lojistik firması, banka gibi temel ayaklarında çalışmış olmanın verdiği deneyimle eğitimlerini tamamen uygulamalı olarak vermekte, katılımcıların dış ticaretin temel mantığını kavrayarak, karşılarına çıkacak tüm süreçleri pratik ve uygulamalı olarak görmelerini ve işlerinde de uygulayabilir bir seviyeye gelmelerini hedefleyerek sunmaktadır. 


YAYINLANAN MAKALELERİ 


 Dış Ticarette Yönetim ve İş Geliştirme Teknikleri İHRACAT Dergisi Nisan 2004 Sayısı 

 İhracatta Müşteri Bulma Teknikleri İHRACAT Dergisi Mayıs 2004 Sayısı 

 Uzakdoğu'dan İthalatta Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İHRACAT Dergisi Mayıs 2004 Sayısı 

 Gümrük Mevzuatına Genel Bakış İHRACAT Dergisi Haziran 2004 Sayısı 

 Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri İHRACAT Dergisi Temmuz 2004 Sayısı 

 Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri İHRACAT Dergisi Ağustos 2004 Sayısı 

 Akreditif Uygulamaları ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İHRACAT Dergisi Eylül 2004 Sayısı 

 Dış Ticarette Lojistik Uygulamaları İHRACAT Dergisi Ekim 2004 Sayısı