Buradasınız:

Uluslararası Pazar Araştırma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı


Uluslararası Pazarlamanın tüm süreçlerinin derinlemesine analiz edilerek inceleneceği İhracatta Müşteri Bulma ve Uluslararası Pazar Araştırma Eğitimi, firmasını yurtdışı pazarlarda temsil etmek isteyen kişilere yönelik olarak düzenlenmiştir.

Bu eğitim sonunda katılımcıların dış ticarette üst seviye yetkinliğe ulaştıracak bilgi, birikim ve tecrübeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

PROGRAM DETAYLARI


SINIF PROGRAMI

ONLİNE PROGRAM

Başlangıç Tarihi

26 Ağustos 2023

29 Ağustos 2023

Eğitim Günleri

Cumartesi – Pazar 

10.00 – 17.00

Salı Perşembe Cumartesi

21.00  -  23.30

Eğitim Süresi

3 Hafta

4 Hafta

Eğitim Yeri

Mecidiyeköy

Online

Eğitim Ücreti

10.500 TL+KDV

10.500 TL+KDV


EĞİTİM PROGRAMI


1. ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ

• Uluslar Arası Pazarlara Genel Bakış.

• Uluslar Arası Pazarlamanın Firma Açısından Önemi Ve Avantajları

• Uluslararası Pazarlamanın Fonksiyonları

• Uluslararası Pazarlama Sistemi

2. DÜNYA PAZARLARINA GENEL BAKIŞ

• Global Pazarlama Trendleri Ve Dünya Ticaretine Genel Bakış

• Uluslararası Ticaretin Yapısı

• Uluslar Arası Ticarete Yön Veren Örgütler

• Dünya Ticaretinde Bloklar

• Türkiye’nin Uluslar Arası Ticaretteki Yeri Ve Önemi

3. ULUSLARARASI TİCARETE HAZIRLIK

• Yönetim Altyapısı

• Ürün - Üretim Altyapısı

• Pazarlama Satış Altyapısı

• Finans Altyapısı

• Tanıtım Çalışmaları Altyapısı

4. ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

• Pazar Araştırması Türleri

○ Masa Başı Araştırması

○ Piyasa Araştırması

○ Tüketici Araştırması

○ Uluslararası Fuarlar

• Uluslararası Pazarların Değerlendirilmesi Ve Satış Tahminleri

• Uluslararası Pazarlama Karmasının Geliştirilmesi

• Uluslararası Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazarlama Araştırması

• Uluslararası Pazarlama Kararları İçin Bilgi İhtiyacı

• Uluslararası Pazarlama Araştırmalarının Faydaları

• Fuar Araştırma

• Fuar Öncesi Hazırlıklar

• Fuar Sırasında Yapılacaklar

• Fuar Sonrasındaki Yaklaşımlar

5. HEDEF PAZAR ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

• Hedef Ülke Seçimi

• Uygun Pazar Uygun Ürün Çalışması

• Demografik Ve Ekonomik Verilere Analitik Bakış

• Örnek Ürün Üzerinden Hedef Ülke Seçimi

• Müşteri Segmentasyonu

• Pazarlama Stratejileri Ve Eylem Planı

6. HEDEF PAZARLARDA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

• Aktif Müşteri Bulma Yöntemleri

• Masabaşı Müşteri Bulma Yöntemleri

• Müşteri Tanıma Ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Müşteri Bulmada Fuarların Önemi Ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri

• Elektronik Ticaret

• En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi

7. ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ

• Yeni Rekabetçi Stratejiler Ve Global Pazarlama Yönetimi Ilişkisi

• Uluslararası Pazarlarda Strateji Alternatifleri Ve Uygun Strateji Seçimi

• Global Rekabetin Yeni Standartları

• Yeni Ekonominin Uluslararası Pazarlama Stratejileri

• Toplam Kalite Yönetimi Ve Pazarlama Yönetimi Ilişkisi

• Veri Tabanına Dayalı Pazarlama Sistemi

• Pazarlamada Performans Yönetimi Uygulamaları

• Örnek Vaka Çalışmaları

• Sektörle Ilgili Değerlendirmeler

• Uluslararası Pazarlamada Sözleşme Kültürü Ve Hukuksal Boyutu

• Uluslararası Pazarlamada Etkin İletişim ( Sözlü Ve Yazılı )

• Uluslararası Pazarlama Ve Müzakere

• Müzakere Gerekliliği

• Olası Müzakereci Tipleri Ve Bunlarla Baş Etme Yöntemleri

• Müzakere Sürecinde Satış Kapatma

• Müzakere Ve Pazarlık

• Uluslararası Ticari Yazışmalar

• Uluslararası Pazarlamaya İlişkin Devlet Teşvikleri

• E-Ticaret Desteği

• Fuar Katılım Desteği

• Yurtdışı Ofis Açma Desteği

• Marka, Patent, Tescil Desteği

• Turquality Desteği

8. ULUSLARARASI PAZARLARDA MÜŞTERİ, BAYİ, DİSTRİBÜTÖR, ACENTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

• Müşteri İlişkileri Yönetimi ( Crm )

• Müşteri Satınalma Karar Süreçleri / Etkenleri

• Genişletilmiş Ürün - Çözüm Kavramı

• Müşteri Yaşam Döngüsü

• Bire Bir Pazarlama

• Distribör, Bayi, Acenta Seçimi

• Distribör, Bayi, Acenta Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Uluslar Arası Pazarlama Sözleşmeleri

9. ULUSLARARASI TİCARETTE RİSK YÖNETİMİ

Karşılaşılabilecek Riskler

• Ülke Riskleri

• Müşteri Riskleri

• Gümrük Riskleri

• Lojistik Riskleri

• Ödeme Yöntemleri Riskleri

• Alınabilecek Tedbirler

10. ULUSLARARASI PAZAR ANALİZLERİ

Ülke Analizleri

• Avrupa: İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti,

• Asya: Çin, Japonya, Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Malezya, İran,

• Ortadoğu: S.Arabistan, Irak, Kuveyt, Bae, Bahreyn

• Afrika: Cezayir, Tunus, Fas, G.Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Gana, Kamerun,

• Amerika: Kanada, Amerika, Meksika, Şili, Brezilya, Arjantin

11. ÖRNEK UYGULAMALAR VAKA ANALİZLERİ

• Yaşanan Olayların Değerlendirilmesi

• Her Öğrenciye Örnek Pazarlama Çalışması Yaptırılması


Etiketler: ihracat müşteri bulma, uluslararası pazarlama eğitimi, ihracatta müşteri bulma eğitimi, ihracatta müşteri bulma teknikleri